Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Busslinje 901, 902 og 905: "heilagsdagrute" og 16. mai

Busslinjene 901 FRAM Ekspress Kristiansund-Oppdal (togbuss), 902 FRAM Ekspress Surnadal-Molde og 905 FRAM Ekspress Ålesund-Molde-Kristiansund-Trondheim køyrer "heilagdagsruter" også 16. mai (i tillegg til heilagdagane/dei offenlege fridagane i mai). 

Sjå heilagdagsrutene mai 2021 eller bruk reiseplanleggaren på nettsida eller i FRAM-appen for å finne korrekte reisetider.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00