Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Billettering og prising på fylkesvegferjer frå 6. april

Billettering ved skiltgjenkjenning og nye prisar for ferje blir innført frå måndag 6. april. Dette vil gjelde for alle fylkesvegsamband inntil vidare.

Billettering ved skiltgjenkjenning

Stortinget godkjente laurdag at billettering på ferje kan skje ved skiltgjenkjenning og at reisande som ikkje har AutoPASS for ferje knytt til sitt bilnummer, kan bli fakturert i etterkant.

For reisande som har AutoPASS for ferje vil billetten automatisk bli belasta denne avtalen/kontoen.

Justert autopassregulativ gir lågare priser

Samstundes er det vedtatt eit justert autopassregulativ som inneber at prisane er justert ned i høve det som først var føreslått. Pris for privatbil blir omtrent som i dag. For større køyretøy blir prisen noko lågare enn i dag. Beløpet som skal betalast inn på forskot blir og betydelig redusert.

Dette betyr følgande for reisande med ferje i Møre og Romsdal:

  • Alle passasjerar/reisande utan køyretøy reiser gratis
  • Alle køyretøy blir billettert ved skiltgjenkjenning
  • For køyretøy med AutoPASS for ferje blir prisen belasta avtalen
  • For køyretøy utan avtale, blir eigar fakturert i etterkant

For å få rabatt, må du ha AutoPASS for ferje

For å få rabatt på ferjereiser, må det vere oppretta ein avtale om AutoPASS for ferje knytt til ditt bilnummer. Dette gjer du på nettsida til AutoPASS for ferje autopassferje.no.

Merk at det inntil vidare ikkje er behov for autopassbrikke i bilen på ferjesamband i Møre og Romsdal.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00