Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Billegare å reise med ferje frå 1. juli

Fylkestinget i Møre og Romsdal har vedtatt at det ferjetakstane skal reduserast med 25 % på fylkesvegferjene frå 1. juli 2021. 

For ein personbil inntil seks meter blir ny pris (inkl. mva) eksempelvis:

  • Magerholm – Sykkylven: 92,00 kronar frå 1. juli, mot 123,00 før.
  • Seivika-Tømmervåg: 117,00 kronar frå 1. juli, mot 156,00 før.
  • Sølsnes-Åfarnes: 92,00 kronar frå 1. juli, mot 123,00 før.

Du kan finne ny pris for dei ulike køyretøytypane på alle ferjesambanda i Møre og Romsdal på ferjekalkulatoren.

Det er ein pris for bilen uansett kor mange passasjerar som er med.

Ferjepassasjerar som ikkje har med køyretøy, reiser gratis.

Reduksjon av forskotsbetaling

Frå 1. juli blir også beløpet for forskotsbetaling for AutoPASS for ferje-avtale redusert for bilar inntil 8 meter (gruppe AP1 og AP2). Beløpet som må betalast går frå kr 3700.00 til kr. 3000,00 per køyretøy. 

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00