Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Betre oversikt over rutetabellane

Vi har gjort nokre endringar på oversikten over rutetabellane. For at oversiktene skal fungere betre på mobil, har vi gått over til å bruke lenker og fått betra den universelle utforminga i oversiktene til alle ruteområda. Noko vil vere nytt, men til å kjenne igjen.

Enklare å finne fram

Blant endringane vil du finne tabellane for FRAM Ekspress-rutene øvst i oversiktene for områda, noko som gjer dei enklare å sjå.

For «Sunnmøre» er rutetabellane no delt inn etter nord og sør, noko som korta ned oversikta med ruter for kvart område. "Indre Nordmøre" er forklart enklare med "Sunndalsøra, Surnadal, Trondheim og Oppdal".

Her kan du finne rutetabellane for bussanerutetabellane for hurtigbåtane og rutetabellane for ferjene.

Vi har òg forenkla og gjort oversikta over prisane for kollektivtilbodet universell. Her kan du finne prisane.

FRAM Kundesenter
Telefon: 71 28 01 00

Org. nummer:
944 183 779

Opningstidene
Kvardag: 08.00-21.00
Laurdag: 09.00-18.00
Søndag: 10.00-21.00