Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Båt for ferjesambandet 50 Seivika-Tømmervåg frå 20. januar

Frå måndag 20.01.20 vil det vere to avgangar på morgonen og éin på kveld med båt for sambandet 50 Seivika-Tømmervåg. Dette vil vare til ca. 01.03.20.

På grunn av arbeid på Seivika ferjekai er nokre av avgangane til ferjene mellom Seivika og Tømmervåg innstilte. Her kan du finne informasjon om innstillinga av avgangar for rute 50 Seivika-Tømmervåg.

Rutetidene

Måndag-fredag

Avgang frå Tømmervåg kl. 04.50 (Sørnes Marine), Rensvik kl. 05.05x (Rensvik Marina), framkomst til Kristiansund pir/sentrum kl. 05.20b.

Avgang frå Kristiansund pir/sentrum kl. 05.30, framkomst til Tømmervåg (Sørnes Marine) kl. 06.00.

Avgang frå Tømmervåg kl. 06.25 (Sørnes Marine), framkomst til Kristiansund pir/sentrum kl. 06.55.

Avgang frå Kristiansund pir/sentrum kl. 23.00, Rensvik kl. 23.15x (Rensvik Marina), framkomst til Tømmervåg (Sørnes Marine) kl. 23.30.

b. Korrespondanse med rute 501 Kristiansund-Averøy til Kristiansund lufthavn.

x. På bestilling, ring M/S Skalmen på telefon 908 93 846 for å avtale.

Laurdag

Avgang frå Tømmervåg kl. 07.00 (Sørnes Marine), Rensvik kl. 07.15x (Rensvik Marina), framkomst til Kristiansund pir/sentrum kl. 07.30.

Avgang frå Kristiansund pir/sentrum kl. 23.00, framkomst til Tømmervåg (Sørnes Marine) kl. 23.30.

x. På bestilling, ring M/S Skalmen på telefon 908 93 846 for å avtale.

Søndag

Avgang frå Kristiansund pir/sentrum kl. 23.00, Rensvik kl. 23.15x (Rensvik Marina), framkomst til Tømmervåg (Sørnes Marine) kl. 23.30.

Avgang frå Tømmervåg kl. 23.30 (Sørnes Marine), framkomst til Kristiansund pir/sentrum kl. 00.00.

x. På bestilling, ring M/S Skalmen på telefon 908 93 846 for å avtale.

Merk! Sørnes Marine AS har adresse Golmvegen 84, Fætten industriområde, 6590 Tustna. Det er moglegheiter for parkering ved anlegget.

Merk! Piren ligg ved rådhuset i Kristiansund sentrum.

Merk! Båten har kapasitet til 12 reisande.

Her kan du finne ruteinformasjonen oppdatert av operatøren til båten mellom Kristiansund og Tømmervåg.

Korrespondanse

Det er lagt opp til at reisande som er med båten frå Tømmervåg på morgonen, vil vere på Kristiansund trafikkterminal og kan ta bussen med rute 501 Kristiansund-Averøy til Kristiansund lufthavn, klokka 05.30. Avgangen på kvelden kl. 23.00 vil korrespondere med ferja vidare frå Sandvika til Edøya. Det er òg arbeida inn eit tilbod for publikum som kjem med det siste flyet til Kristiansund lufthavn.

Enten båt eller ferje

Hovudregelen er at avgangane til ferjene er innstilte, og at det blir arbeidde med kaia samtidig som båten vil gå i staden for ferjene.

Om vêr og vêrmeldingane gjer at arbeidet med kaia blir stoppa, vil ferjene gå som normalt. Dette blir varsla gjennom varslingstenestene til Fjord1, som du kan melde deg på gjennom nettsida deira. Her kan du finne informasjon om varslingstenestene til Fjord1. I nokre tilfelle kan informasjonen komme på kort varsel.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00