Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Auka busskapasitet i Ålesund, Molde og Kristiansund i rushtida

Som eit førebyggande tiltak mot muterte koronavirus, er det no sett inn ekstra bussmateriell i rushperiodene på bybussane, der presset i kollektivtrafikken er størst.  

-Sjølv om vi no sett inn ekstra bussmateriell på dei mest trafikkerte rutene og tidspunkta, er kapasitetsauken i seg sjølv ikkje nok. Vi er avhengig av at kollektivreisande som kan, bruker alternative transportmåtar eller reiser utanom rushperiodane, seier seksjonsleiar Jesper Wiig. 

Han fortel at statsforvaltaren og kommuneoverlegane i dei tre byane, er einige om at det må settast i verk fleire tiltak for å redusere presset i kollektivtrafikken no når vi ser fleire tilfelle av oppblomstring av muterte virusvariantar. 

I tillegg til kapasitetsauken er det no eit tett samarbeid med bykommunane, NTNU, fagskolen og vidaregåande skolar, for å fordele dei reisande på fleire avgangar. Som ein følgje av dette vil elevar på nokre skolar kunne oppleve ei mindre forskyving av skoledagen. Elevane dette gjeld vil få nærare informasjon i frå sin skole.  

- Når bussen er full, ber vi om at reisande respekterer dette, og ventar på neste buss. I Ålesund er det til dømes avgangar kvart 10 minutt på bybussane i rushperioden, så det er ikkje lenge å vente på neste avgang, seier Wiig. 

Kommuneoverlegane i Ålesund og Kristiansund oppmodar om at reisande bruker munnbind ved trengsel. – I Ålesund, Giske og Sula kommunar vil det i samband med at det vert innført tiltak for å få ned trengsel i skuleskyssen kome med anbefaling om at elevar i spesielt vidaregåande skolar, studentar og andre vaksne bruker munnbind når ein ikkje kan halde avstand, seier kommuneoverlege Olav Mestad i Ålesund kommune. Han understrekar at det er viktig med rett bruk av munnbind. Ein skal framleis unngå trengsel og halde avstand. Barn skal ikkje bruke munnbind.  

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00