Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktuelt

Rute 310 Åheim-Årvik-Garnes-Hareid: justering på morgonavgang

01.09.20

Frå måndag 7. september blir morgonavgangen frå Åheim på kvardagar justert og får avgangstid kl. 08.00 frå Åheim (no kl. 08.05). 

Endring for rute 807 Nordlandet-Innlandet-Øvre Bydel frå 24. august

21.08.20

Frå og med 24.08.20 vil avgangen for rute 807 Nordlandet-Innlandet-Øvre Bydel klokka 07.57 frå Kristiansund trafikkterminal bli flytta til skolerute 800 med avgang kl. 07.55 frå trafikkterminalen.

Ålesund: Busspassasjen mellom Lerstadvegen og Moa opnar 24. august

20.08.20

Måndag 24. august opnar busspassasjen i Moavegen. Som ei følgje av denne endringa vil haldeplassane Rabbevågskiftet og Tessbygget ikkje lenger vere betent.

17. august begynner det nye kollektivtilbodet for bussane i Kristiansund

12.08.20

Frå og med 17. august 2020 blir det fleire store og viktige endringar i rutetilbodet for bussane i Kristiansund. Endringane er eit resultat av prosjektarbeidet til Møre og Romsdal fylkeskommune, Kristiansund kommune og Averøy kommune i tillegg til tilbakemeldingane frå innbyggarane.

Ruteendringer Sunnmøre frå 17. august - dagleg sjukehusbuss frå Vanylven m.m.

12.08.20

Frå måndag 17. august blir det nokre justeringar i rutene på Sunnmøre.

For framleis opne framdører - hald avstand!

12.08.20

For at vi skal kunne halde framdørene i bussane opne, må reisande halde avstand til sjåfør og andre reisande ved påstigning.

Ruteendringar for kollektivtilbodet frå 17. august

11.08.20

Frå og med 17. august 2020 blir det endringar i rutetidene for kollektivtilbodet.

Opnar framdørene på bussane måndag 10. august

07.08.20

Frå måndag 10. august blir framdørene opna for påstiging på alle FRAM-bussar i Møre og Romsdal. For å hindre unødig kontakt mellom passasjerane, er det viktig at dei no går på gjennom framdøra og av gjennom bakdørene.

Ferjepriskalkulatoren gjer det enkelt å finne ut kva du skal betale

21.07.20

Ved hjelp av ferjepriskalkulatoren kan du enkelt finne prisen for ferjeturen. Vel strekning, takstgruppe og rabattavtale, og få du opp prisen.

Her kan du finne ferjepriskalkulatoren.

Bussane i Møre og Romsdal: kapasitetsutnytting og smittevern

09.07.20

Frå 8. juni opna vi for at bussane igjen kunne køyre med full utnytting av kapasiteten, etter at det blei køyrt med 50 % kapasitet den første perioden med COVID-19. Beslutninga om opning blei tatt med bakgrunn i det låge talet på smitta i Møre og Romsdal.

Ikkje manuell betaling på ferjene, billettering skjer ved skiltgjenkjenning / No manual payment on the ferries, ticketing is done by license plate recognition

08.07.20

På grunn av Covid-19 er det ikkje manuell betaling til mannskapet om bord på ferjene i Møre og Romsdal. Alle bilskilt blir registrert ved skiltgjenkjenning. Har du ikkje ein AutoPASS-avtale, får du faktura i posten i etterkant.

Because of Covid-19 there is no manual payment to the crew on board the ferries in Møre og Romsdal. All cars are registered by license plate recognition. If you do not have an AutoPASS agreement, you will receive an invoice in the mail afterwards.

FRAM introduserar FRAM Student

02.07.20

For skoleåret 2020-2021 set FRAM i gong eit prøveprosjekt med billettproduktet FRAM Student – ein periodebillett for studentar til og med 29 år. (Gjeld fram til den dagen du fyller 30.) FRAM Student vil koste 500 kronar for 30 dagar og gir fri reise på buss, hurtigbåt og ferje i Møre og Romsdal i skoleåret.

Billettering ved skiltgjenkjenning fortsett etter 1. juli

25.06.20

Det blir ikkje bruk av brikkebetaling på fylkesvegsambanda i Møre og Romsdal frå 1. juli 2020. Ordninga med billettering ved skiltgjenkjenning fortsett inntil vidare. Her kan du finne informasjon om billettering ved skiltgjenkjenning.

Hurtigbåtrute 23 Ålesund-Langevåg vil begynne å gå med alle avgangane igjen frå 27. juni

23.06.20

Frå laurdag 27. juni 2020 vil hurtigbåtrute rute 23 Ålesund-Langevåg begynne å gå som normalt igjen med alle avgangar.

Kollektivtilbodet under festivalane i sommar

22.06.20

På bakgrunn av Covid-19 og smitteverntiltaka har påvirka kollektivtrafikken, festivalane og utelivet, blir det ikkje eit utvida kollektivtilbod under festivalane i sommar.

Ny FRAM Flexx-rute på Skåla frå 22. juni

19.06.20

Frå 22. juni 2020 vil innbyggarane på Skåla kunne bestille transport med ei heilt ny FRAM Flexx-rute mellom Kortgarden-Skålasenteret-Kortgarden.

Nytt rutetilbod for bussane i Kristiansund frå 17. august

18.06.20

Frå og med 17. august 2020 vil rutetilbodet for bussane i Kristiansund få fleire store og viktige endringar. Endringane er eit resultat av prosjektarbeidet til Møre og Romsdal fylkeskommune, Kristiansund kommune og Averøy kommune i tillegg til tilbakemeldingane frå innbyggarane.

Endringar for rute 821 Kristiansund-Tustna-Aure-Kjørsvikbugen frå 22. juni

17.06.20

Frå og med 22. juni 2020 blir nokre av avgangane til rute 821 Kristiansund-Tustna-Aure-Kjørsvikbugen endra.

Volda: vegstenging Kårstadvegen frå 16. juni - bussar må køyre alternativ trasé

15.06.20

Kårstadvegen i Volda blir stengd mellom krysset Kårstadvegen - Dr. Halkjelsvikvegen og krysset Kårstadvegen - Røyslidvegen frå tysdag 16. juni og i ca. 4 veker framover på grunn av graving.

Ruteendring for ferjerutene 06 Hareid-Sulesund og 54 Edøya-Sandvika frå 22. juni

15.06.20

Frå og med 22.06.20 vil C-ferja på rute 06 Hareid-Sulesund og B-ferja på rute 54 Edøya-Sandvika begynne å gå på rutene igjen.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00