Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktuelt

Ferje: Seinavgangar på sambandet Årvika-Koparneset tilbake frå 8. mars - justering for Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya

04.03.21

Avgang frå Årvika kl. 23.30 og frå Kopnarneset kl. 23.45 blir sett i trafikk igjen frå måndag 8. mars. Det fører til ei justering på rutetidene i siste avgang i ferjesambandet Larsnes–Åram–Voksa–Kvamsøya.

Oppdaterte rutetider finn du på frammr.no i reiseplanleggaren og under Ruter>Ferje, og i FRAM-appen.

Ålesund, Giske og Sula: PDF-tabellar oppdatert med små justeringar på fleire busslinjer

03.03.21

PDF-tabellane under Buss > Ålesund, Giske og Sula er oppdatert med nokre justeringar som allereie har vore i drift ein periode.

No gjeld reisegarantien også for hurtigbåt

03.03.21

Det gir dei som reiser med hurtigbåten rettigheiter til alternativ transport eller refusjon av kostnadar om avgangen er forseinka eller innstilt.

Molde ferjekai tilbake i drift - normal buss- og ferjetrafikk så snart som mogleg

01.03.21

Molde ferjekai er tilbake i drift og normal ferje- og busstrafikk blir gjenopptatt.

Molde ferjekai ute av drift – konsekvensar for buss og fleire ferjestrekningar

01.03.21

Molde ferjekai er ute av drift. Dette får konsekvensar for FRAM Ekspress linje 100/101 Volda-Ålesund-Molde-Kristiansund. Bussane frå Volda/Ålesund må snu på Furneset, bussane frå Kristiansund vil snu i Molde.

Avgang med linje 905 FRAM Ekspress Ålesund-Molde-Kristiansund-Trondheim vil starte frå Molde 10.25. 

Linje 332: justering av to morgonavgangar frå 8. mars

01.03.21

Frå måndag 8. mars blir det justering på to morgonavgangar med linje 332 Nerlandsøya-Eggesbønes.

Justeringar på linje 100 og 905 pga endra ferjetid Molde-Vestnes frå 1. mars

25.02.21

På grunn av endring i ferjetider Molde-Vestnes på søndagar blir det justeringar på FRAM Ekspress linje 100 og 905 frå 1. mars.

Linje 714 Kleive-Molde: avgang frå Skjevikåsen 06.55 berre skoledagar

23.02.21

Frå onsdag 24. februar blir det ei lita justering på linje 714 Kleive-Molde.

Ålesund: Vestre Olsvikveg stengd igjen frå onsdag 24. februar

23.02.21

Ålesund kommune melder at Vestre Olsvikveg må stengast igjen frå onsdag 24. februar og ca. ein månad framvoer. Det blir alternativt opplegg for buss i området så lenge vegen er stengd.

Justeringar på linje 101/100 Volda-Ålesund-Volda, 210 og 310 frå 1. mars

18.02.21

Frå måndag 1. mars blir det nokre justeringar på linje 101/100 FRAM Ekspress mellom Volda og Ålesund, linje 210 Valldal-Sjøholt-Ålesund og linje 310 Åheim-Årvik-Garnes-Hareid.

Busslinje 821: fleire avgangar køyrer via Nordlandet sundbåtkai frå 1. mars

18.02.21

Frå måndag 1. mars blir det gjort nokre justeringar på busslinje 821 Kristiansund-Tustna-Aure-Kjørsvikbugen

Problem med betalinga i FRAM-appen

17.02.21

For tida opplever vi at nokre reisande har problem med betalinga i FRAM-appen etter at vi gjekk over til sterkare kundeautentisering (SCA) for å følge EU sitt reviderte betalingsdirektiv (PSD2).

Linje 332: avgangar innstilt fredag morgon (19. februar) pga vedlikehald på Nerlandsøybrua

16.02.21

Nerlandsøybrua blir stengd for vedlikehald frå torsdag 18. februar kl. 21.00 til fredag 19. februar kl. 06.00.

Nedetid for sanntidsinformasjonen 16. februar klokka 11-13

15.02.21

På grunn av naudsynt vedlikehald 16. februar kl. 11-13 vil sanntidsinformasjonen for bussane, hurtigbåtane og ferjene vere nede (ikkje fungere) på skjermane, i reiseplanleggaren på frammr.no og i FRAM-appen.

Auka busskapasitet i Ålesund, Molde og Kristiansund i rushtida

05.02.21

Som eit førebyggande tiltak mot muterte koronavirus, er det no sett inn ekstra bussmateriell i rushperiodene på bybussane, der presset i kollektivtrafikken er størst.  

Ålesund: Vestre Olsvikveg open igjen frå måndag 8. februar - normal busstrasé

04.02.21

Ålesund kommune melder at Vestre Olsvikveg vil bli opna for normal trafikk igjen frå måndag morgon (8. februar).

Ålesund: Vestre Olsvikveg stengd frå i dag kl. 10 - omkøyring for buss

28.01.21

På grunn av eit brot i pumpeleidning kjem Vestre Olsvikveg til å bli stengd for gjennomkøyring frå ca. kl. 10 i dag, torsdag 28. januar, og nokre dagar framover. Dette gjer at bussane som normalt køyrer der, må køyre alternativ trasé.

Avgangar blir sette inn igjen på ferjerute 31 Aukra-Hollingsholmen frå 1. februar

27.01.21

Frå 01.02.21 vil ferjeavgangen frå Hollingsholmen klokka 13.15 og avgangen frå Aukra kl. 13.30 bli sette inn igjen på kvardagar. Avgangane blei opprinneleg fjerna frå 01.01.21, men er no tilbake.

Vestnes: busshaldeplass Vestnes hurtigbåtkai blir Vestnes sentrum frå 1. februar

26.01.21

Busshaldeplassen som til no har heitt Vestnes hurtigbåtkai vil frå 1. februar heite Vestnes sentrum.

Ålesund/Hessa: bussen køyrer normal trasé frå tirsdag 26. januar

22.01.21

Gravearbeida i Kaptein Linges veg er avslutta tidligare enn planlagd, og bussane vil køyre sin normale trasé frå tirsdag 26. januar.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00