Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktuelt

Spørjeundersøking om betalingsvanar og billettering

09.12.19

I 2020 skal Møre og Romsdal fylkeskommune legge ut anbod på nytt billetteringssystem for buss og hurtigbåt i regi av FRAM. I samanheng med dette ønsker vi å finne ut meir om dei reisande sine vanar og ønsker når det gjeld betaling for kollektivreiser med buss og hurtigbåt.

Flybusstilbodet til/frå Ålesund Lufthamn Vigra blir kommersielt frå 1. januar 2020

09.12.19

Ei endring i Yrkestransportforskrifta opnar for at kommersielle aktørar kan drive flybuss til/frå Ålesund lufthamn Vigra. Som ein konsekvens av dette blir flybusstilbodet i regi av FRAM avvikla med effekt frå 01.01.2020.

Alternativ køyremønster for delar av Borgundvegen natt til 6. desember

04.12.19

Natt til fredag 06.12.19 vil Borgundvegen ved nr. 151 i Ålesund vere stengd for trafikk på kvelden og fram til morgonen, og bussane vil køyre alternativt køyremønster.

Innstillinga av to ferjeavgangar mellom Edøya og Sandvika er forlenga til 16. desember

04.12.19

På vekedagane til og med 16.12.19 vil to av ferjeavgangane vere innstilte mellom Edøya og Sandvika på grunn av arbeid på piren. Ferdigstillinga av arbeidet har blitt utsett frå 25. november til 16. desember.

Endring for kollektivreisande som skal til Kristiansund lufthavn frå 9. desember

04.12.19

Frå og med måndag 09.12.19 vil kollektivreisande som kjem inn til Kristiansund og skal reise med fly frå Kristiansund lufthavn, bli bedt om å gå av ved Seivika-krysset i staden for ved Futura for overgang til taxi vidare til flyplassen.

Endring på rute 482 Åndalsnes-Vestnes frå 1. januar

03.12.19

Frå og med 01.01.20 blir avgangen klokka 06.35 frå Vestnes endra på rute 482 Åndalsnes-Vestnes.

Kollektivtilbodet i jula

29.11.19

I jula er det eit redusert kollektivtilbod på grunn av heilagdagar og juleferie. Du kan bruke reiseplanleggaren på frammr.no og FRAM-appen til å søke etter rutetidene i jula. I FRAM-appen kan du òg enkelt kjøpe billetten til bussane og hurtigbåtane med mobiltelefonen. Her kan du finne rutetidene for jula i pdf-format. Eller du kan ringe FRAM Kundesenter på telefon 71 28 01 00 om du har spørsmål.

I jula er det noko kortare opningstid for kundesenteret. Her kan du finne opningstidene til FRAM Kundesenter i jula

Merk! Med atterhald om at rutene kan bli endra igjen før jul.

Ekstraavgangar nettene før kvardagar for ferjerute 36 Åfarnes-Sølsnes

25.11.19

Frå og med i natt til 26.11.19 og i opptil tre veker, vil det vere ekstraavgangar for ferjerute 36 Åfarnes-Sølsnes.

Alternativ køyremønster for delar av Borgundvegen frå kvelden 25. november

22.11.19

I perioden 25.-30.11.19 vil Borgundvegen ved nr. 151 i Ålesund vere stengd for trafikk på kvelden og fram til morgonen, og bussane vil køyre alternativt køyremønster.

Oppdatering! Borgundvegen ved nr. 151 vil ikkje bli stengd frå kvelden fredag 29. november til morgonen laurdag 30. november.

Innstilling av avgangar for ferjerute 33 Molde-Vestnes nettene før kvardagar frå 26. november

22.11.19

Frå og med 26.11.19 og i ein periode på ca. tre veker, vil avgangane som går nettene før ein kvardag vere innstilte for ferjerute 33 Molde-Vestnes.

Innstillinga av to ferjeavgangar mellom Edøya og Sandvika er forlenga til 8. desember

22.11.19

På vekedagane til og med 08.12.19 vil to av ferjeavgangane vere innstilte mellom Edøya og Sandvika på grunn av arbeid på piren. Ferdigstillinga av arbeidet har blitt utsett frå 25. november til 8. desember.

Haldeplassane Myra barnehage og Atlanten stadion i Kristiansund vil endre namn 28. november

20.11.19

Frå og med torsdag 28.11.19 vil to av haldeplassane i Kristiansund endre namn.

Endringar for rute 821 Kristiansund-Tustna-Aure-Kjørsvikbugen frå 18. november

14.11.19

Frå måndag 18.11.19 til 01.01.20 vil det vere endringar for rute 821 Kristiansund-Tustna-Aure-Kjørsvikbugen.

Problemet med reisesøk i FRAM-appen er ordna

13.11.19

Problemet som hindra nokre reisande frå å kunne bruke reisesøk i FRAM-appen på iPhone, og som gjorde at det dukka opp ein feilmelding, er ordna i versjon 3.9.5 av appen.

Endringar for FRAM Ekspress rute 100 og rute 714 Molde-Kleive frå 11. november

06.11.19

Frå måndag 11.11.19 gjer vi nokre endringar for kollektivtilbodet mellom Batnfjorden og Molde.

Innstiller to ferjeavgangar mellom Edøya og Sandvika frå 7. til 25. november

01.11.19

På vekedagane mellom 07.11.19 og 25.11.19 blir to av ferjeavgangane innstilt mellom Edøya og Sandvika på grunn av arbeid på piren.

Problemet med kjøp av periodebillett med autoinkludert ferje/bom i nettbutikken er ordna

30.10.19

Problemet med kjøp av periodebillett med autoinkludert ferje/bom som dukka opp i nettbutikken tidlegare i veka er ordna.

Ulsteinvik: Haddalvegen blir opna igjen 21. oktober

18.10.19

Frå og med måndag 21. oktober vil bussane på rute 338 begynne å køyre det vanlege køyremønsteret igjen når vegen ved Haddal skole blir opna for trafikk.

FRAM Flexx i Tingvoll kommune frå 14. oktober

14.10.19

Kollektivtilbodet med FRAM Flexx vil bli køyrd på bestilling mellom Tingvoll og Torjulvågen i tillegg til mellom Tingvoll og Aksneset-Vågbøen-Røttingneset-Meisingset. Her kan du finne informasjon om FRAM Flexx og bestilling av transporten.

Ingen streik i avgangane 10. oktober mellom klokka 12.00 og 14.00

10.10.19

Alle avgangane for bussane til FRAM vil køyre som vanleg under den politiske streiken Vy har mellom klokka 12.00 og 14.00 i dag.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00