Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktuelt

Ålesund, Giske, Sula: normale bussruter frå måndag 4. mai

29.04.20

Frå måndag 4. mai vil bussrutene i (gamle) Ålesund, Giske og Sula gå tilbake til normal køyring, dvs. vanlege «vinterruter». 

Problemet med betaling i FRAM-appen er ordna

28.04.20

Problemet med å få betalt for billettane i FRAM-appen er ordna igjen.

Reduserer takstane for fylkesvegferjene frå 1. mai

27.04.20

Frå 1. mai 2020 blir takstane for fylkesvegferjene redusert med to soner. Reduksjonen i takstane vil gjelde inntil vidare.

Slik blir kollektivtilbodet frå 27. april

24.04.20

På bakgrunn i at myndigheitene gjekk ut 7. april 2020 med at enkelte av elevane kan begynne på skolen igjen frå 27. april, blir kollektivtilbodet endra frå same dato.

Ålesund: gravearbeid i Tverrvegen ved Blindheim senter frå tirsdag 28. april - omkøyring for buss og stengde haldeplassar

24.04.20

Ålesund kommune har meldt at det blir gravearbeid i Tverrvegen ved Blindheim senter frå tirsdag 28. april kl. 09.00 Arbeidet er pårekna å vare i ca. 4 veker.

Kvifor er ikkje periodebillett som inkluderer ferje blitt billigare no som passasjerar reiser gratis?

24.04.20

Frå 6. april blei det gratis for passasjerar å reise med ferje, men prisen på periodebillettar som inkluderer ei ferjestrekning er ikkje satt ned. FRAM har fått spørsmål om kvifor.

Periodebillettane for bussane er fjerna i nettbutikken

23.04.20

Inntil vidare er moglegheita for å kjøpe periodebillettane for bussane i nettbutikken fjerna. På grunn av koronatiltaka om bord på bussane, kan du ikkje aktivere billetten eller ta han i bruk sidan området rundt sjåføren og billettlesaren er stengt.

Bank-ID og legge til bankkort i FRAM-appen

17.04.20

No blir du bedd om å verifisere med Bank-ID når du skal legge til eit bankkort første gongen eller legge til eit nytt bankkort i FRAM-appen. Eit nytt krav for å auke sikkerheita til bruken av bankkortet ditt.

Kollektivtilbodet blir redusert frå 14. april

08.04.20

På bakgrunn i at myndigheitene gjekk ut 7. april med at koronatiltaka skal fortsette å gjelde etter påske, blir kollektivtilbodet i Møre og Romsdal redusert frå 14. april.

Billettering og prising på fylkesvegferjer frå 6. april

04.04.20

Billettering ved skiltgjenkjenning og nye prisar for ferje blir innført frå måndag 6. april. Dette vil gjelde for alle fylkesvegsamband inntil vidare.

Problem med å få svart på enkelte telefonar

04.04.20

Vi opplever for tida eit teknisk problem med å få svart på enkelte telefonar som ringer inn til FRAM Kundesenter.

Vy sin Ekspressbuss Ålesund - Bergen innstilt mellom Volda og Bergen frå 3./4. april

02.04.20

Ekspressbussen Ålesund - Bergen som køyrast av Vy (VY430) blir innstilt mellom Volda og Bergen inntil vidare. Avgangane mellom Volda og Ålesund går som normalt.

Ålesund-Åndalsnes: endringar i togbusstilbodet frå 2. april

01.04.20

På grunn av reduksjon av antall avgangar på Raumabanen justerar vi togbusstilbodet mellom Ålesund og Åndalsnes frå torsdag 2. april.

Justeringar i ferjetilbodt frå måndag 30. mars

25.03.20

I samband med koronasituasjonen er trafikken på ferjene i fylket sterkt redusert. På dei fleste sambanda har trafikken gått ned med rundt 60 prosent.  

Som ein konsekvens av dette har fylkeskommunen bestemt at fire ferjer blir tatt ut av rute frå måndag 30. mars.

Seivika - Tømmervåg: frå i dag går ferjene i sambandet som normalt igjen

25.03.20

Pelinga for nye Tømmervåg ferjekai er ferdig. Frå i dag (25. mars) går ferjene i sambandet Seivika-Tømmervåg som normalt igjen. 

Oppdatert: Endringar for Kystkekspressen (hurtigbåtlinje 800) frå 23. mars og buss på Smøla frå onsdag 25. mars

20.03.20

For å sikre bedre mannskapsberedskap blir det nokre endringar for hurtigbåtrute 800 mellom Trondheim og Kristiansund frå måndag 23. mars. Bussrutene på Smøla blir justert frå onsdag 25. mars.

Kundar opplever feil prising på ferje – skyldast feil hos Skyttel

18.03.20

I samband med koronasituasjonen blir bilar på ferje no registrert ved skiltgjenkjenning. Data frå denne innsamlinga blir sendt inn til Skyttel, selskapet som administrerar autopassordninga for ferje, men kundane skulle ikkje blitt belasta for ferjereisene då det framleis diskuterast korleis dette skal gjerast.

Linje 821: endringar pga innstilling av B-ferja Seivika-Tømmervåg

16.03.20

Linje 821 Kristiansund-Tustna-Aure-Kjørsvikbugen har endringer på avgangane kl. 09.05 frå Kristiansund, kl. 07.20 frå Aure og kl. 08.10 frå Kjørsvikbugen på kvardagar.

Nattbussen i Ålesund innstilt

16.03.20

Nattbussen i Ålesund blir innstilt frå fredag 20. mars.

Ekspedisjonane på trafikkterminalane i Molde og Kristiansund blir stengt

16.03.20

Ekspedisjonane på trafikkterminalane i Molde og Kristiansund blir stengt inntil vidare frå om ettermiddagen 16. mars.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00