Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktuelt

Kontaktlaus betaling i bussane og på hurtigbåtane

16.11.18

I løpet av november vil det vere mogleg å betale kontaktlaust med bankkort i alle bussane til FRAM. I bussane i Ålesund, Kristiansund og Molde, og i hurtigbåtane, kan du allereie bruke kortet på denne måten.

Kollektivtilbodet i jula og endringar 1. januar

14.11.18

I jula vil det vere eit redusert kollektivtilbod, og frå og med 1. januar vil prisane på billettane justere seg. Nokre av rutene vil óg vere endra frå 1. januar.

Justering av busstilbodet på Godøya frå måndag 19. november

13.11.18

Frå måndag 19. november blir det ei endring på skolebussen frå Juv om morgonen for å tilpasse skoleskyssen betre.

Haldeplassen Rokilde i Kristiansund stenger 19. november

12.11.18

På grunn av vegarbeid i enden av Politimester Bendixens gate i Kristiansund vil haldeplassen Rokilde stenge frå og med måndag 19. november. Haldeplassen blir brukt av rute 806 Øvre bydel.

Foreløpig endring for rutene ved sjukehuset i Kristiansund

09.11.18

Vegen ved sjukehuset i Kristiansund er opna igjen, men er ikkje køyrbar for bussane. Det vil vere korrespondanse mellom rute 100 Volda-Ålesund-Molde-Kristiansund og rute 806 Minibussrute Øvre Bydel ved trafikkterminalen i Kristiansund.

Haldeplassen i Søndre gate er flytta til Olav Tryggvasons gate i Trondheim

09.11.18

Det er ei endring i haldeplassane i Trondheim. Haldeplassen Søndre gate brukt av FRAM Ekspress rute 905 Trondheim-Kristiansund-Molde er flytta til Olav Tryggvasons gate.

Bussane vil fortsette å køyre som i dag etter opninga av flyplasskrysset i Kristiansund

08.11.18

Etter opninga av det nye flyplasskrysset i Kristiansund vil bussane fortsette å køyre som i dag, utan å stanse ved krysset. Haldeplassen ved Seivikakrysset vil i tillegg fortsette å bli brukt til av-/påstiging for bussane, og overgangen mellom bussen og drosje til/frå flyplassen i Kristiansund vil fortsette ved drosjestoppet ved Futura.

Sjukehuset i Kristiansund – stengt veg

01.11.18

På grunn av stengt veg ved sjukehuset i Kristiansund vil ikkje rute 100, 501 og 901 køyre via sjukehuset. Alternativ haldeplass er Kongens plass. Dette gjeld til og med onsdag 7. november.

Ferjerute 48 Halsa-Kanestraum vil følge normal rutetabell natt til laurdag 27. oktober

26.10.18

På grunn av at arbeidet som har ført til nattestenging er ferdig, melder Statens vegvesen at ferjerute 48 Halsa-Kanestraum vil køyre som normalt etter rutetabellen natt til laurdag 27. oktober.

Siste og første ferjeavgang for rute 48 Halsa-Kanestraum 22.-27. oktober

22.10.18

I perioden med innstilling av avgangar for ferjerute 48 Halsa-Kanestraum måndag 22. til laurdag 27. oktober, vil siste og første avgangane vere.

Vedlikehald av Sveggebrua fører til endring frå 22. oktober til 3. november for rute 506 Sveggen

16.10.18

Måndag 22. oktober til laurdag 3. november (gjeld ikkje søndag 28. oktober) mellom klokka 09.00-15.00 og kl. 18.00-21.00, vil ikkje rute 506 Sveggen køyre innom haldeplassane Svegge kai og Sveggesundet. Dette på grunn av vedlikehald av Sveggebrua på Averøya.

Ver forberedt på forseinkingar på grunn av militær kolonnekøyring

10.10.18

I dag og i vekene framover vil Forsvaret og NATO-øvinga Trident Juncture føre til kolonnekøyring på vegane i Møre og Romsdal. Fylkesveg 64, fylkesveg 65, riksveg 70, E39 og E136 er blant vegane det blir militær kolonnekøyring på.

Endringar i busstilbodet ved stengd Ellingsøytunnel 13.-14. oktober

09.10.18

I samband med stenging av Ellingsøytunnelen helga 13.-14. oktober blir det nokre justeringar av busstilbodet gjennom tunnelen laurdag og søndag.

Nødvendig endring i ferjetidene til 50 Seivika-Tømmervåg og 54 Edøya-Sandvika frå og med 29. oktober

08.10.18

Frå og med måndag 29. oktober blir første avgangen til ferjerute 50 Seivika-Tømmervåg endra med ti minutt på kvardagane, frå klokka 05.00 til kl. 04.50 frå Seivika ferjekai og frå Tømmervåg ferjekai kl. 05.20.

Frå 29. oktober blir også første avgangen til ferjerute 54 Edøya-Sandvika endra med fem minutt på kvardagane, frå klokka 04.45 til kl. 04.40 frå Edøya ferjekai.

Stenging av Kaibakken 6. oktober påverkar bussane i Kristiansund

04.10.18

Laurdag 6. oktober blir delar av Kaibakken i Kristiansund stengd mellom klokka 07.00 og 17.00 på grunn av arrangement i gata.

Moa-Sula: Endringar på bussrute 440 frå Moa kvardag kl. 23.35 og laurdag 21.45 frå 15. oktober

02.10.18

Frå måndag 15. oktober vil avgangane på bussrute 440 frå Moa kl. 23.35 på kvardagar og kl. 21.45 på laurdagar, køyre via Spjelkavik og Myrabakken og ikkje gjennom Blindheimstunnellen. 

Stenginga av Hatlelitunnelen 2. til 5. oktober påverkar bussane i Molde

28.09.18

I perioden tysdag 2. oktober til fredag 5. oktober vil Hatlelitunnelen i Molde vere stengd på grunn av reparasjon. Dette påverkar rutene 702 Hatlelia-Bergmo-Nordbyen og 703 Hatlelia-Granlia-Nordbyen.

Oppdatering vil påverke sanntidsinformasjonen fredag 28. september

27.09.18

Fredag 28. september mellom klokka 10.00-11.30 vil ikkje sanntidsinformasjonen fungere. På grunn av oppdatering av systemet vi bruker for sanntida.

Forsvaret kan forstyrre posisjonstenestene våre på grunn av militærøving

27.09.18

På grunn av den store militærøvinga til Forsvaret og NATO-landa i tida framover, vil blant anna tenestene (GPS) brukt til å finne posisjonen din i FRAM-appen og sanntidsinformasjonen til bussane, hurtigbåtane og ferjene kunne bli forstyrra.

Ålesund: Endring rute 605 frå Sævollen 06.05 - avgangstid frå Rutebilstasjonen blir endra frå 1. oktober

26.09.18

Starttidspunktet frå Sævollen blir uendra, men avgangstid frå Rutebilstasjonen blir endra til 06.25 (frå 06.30). 

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00

Merk! Eigne tider i påska.