Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktuelt

Stenginga av Hatlelitunnelen 2. til 5. oktober påverkar bussane i Molde

28.09.18

I perioden tysdag 2. oktober til fredag 5. oktober vil Hatlelitunnelen i Molde vere stengd på grunn av reparasjon. Dette påverkar rutene 702 Hatlelia-Bergmo-Nordbyen og 703 Hatlelia-Granlia-Nordbyen.

Oppdatering vil påverke sanntidsinformasjonen fredag 28. september

27.09.18

Fredag 28. september mellom klokka 10.00-11.30 vil ikkje sanntidsinformasjonen fungere. På grunn av oppdatering av systemet vi bruker for sanntida.

Forsvaret kan forstyrre posisjonstenestene våre på grunn av militærøving

27.09.18

På grunn av den store militærøvinga til Forsvaret og NATO-landa i tida framover, vil blant anna tenestene (GPS) brukt til å finne posisjonen din i FRAM-appen og sanntidsinformasjonen til bussane, hurtigbåtane og ferjene kunne bli forstyrra.

Ålesund: Endring rute 605 frå Sævollen 06.05 - avgangstid frå Rutebilstasjonen blir endra frå 1. oktober

26.09.18

Starttidspunktet frå Sævollen blir uendra, men avgangstid frå Rutebilstasjonen blir endra til 06.25 (frå 06.30). 

Hareid: endringar på rute 303 og 304 frå 27. september pga stengd veg i Snipsøyrdalen

25.09.18

På grunn av stengd veg i Snipsøyrdalen blir det nokre endringar på rute 303 og 304 frå torsdag 27. september.

Giske: bussen køyrer normal trasé ved Giske kyrkje frå mandag 24. september

21.09.18

Gravearbeida ved Giske kyrkje er avslutta og vegen er igjen open for trafikk. 

Rutetabellane for Ålesund, Giske og Sula, Sunnmøre nord og Sunnmøre sør er fjerna inntil vidare

17.09.18

På grunn av mange endringar i rutetidene for områda Ålesund, Giske og Sula, Sunnmøre nord og Sunnmøre sør er rutetabellane (pdf-ane) fjerna frå nettsida til vi er ferdige med å lage oppdaterte tabellar.

Haldeplassane nær Glamox-brua i Molde er open for trafikk igjen

11.09.18

NB! Reperasjonsarbeidet vart ferdig natt til torsdag, og busshaldeplassane nær Glamox-brua er derfor open for trafikk igjen.

Beltekontroll i bussane

03.09.18

Frå måndag 3. september vil Statens vegvesen kontrollere beltebruken i bussane over heile landet. Har bussen du skal reise med belte montert, er det pålagt å bruke det.

Viktig å melde inn reise med større gruppe

31.08.18

For å oppretthalde eit godt kollektivtilbod til dei reisande i fylket, ber vi dei som planlegg å reise i større grupper med buss om å melde inn i god tid. Merk! Seinast kl. 12.00 dagen før de skal reise.

Det vil gjere det enklare å planlegge avgangane slik at ingen blir ståande igjen ved haldeplassen for å vente til neste ledige avgang.

Ålesund: haldeplass Dronning Sonjas plass open igjen frå laurdag 1. september

31.08.18

Avslutninga av vegarbeidet i Notenesgata blir ferdig fredag 31. august og haldeplassen Dronning Sonjas plass kan derfor opnast igjen frå laurdag 1. september.

Betongsprøyting i Godøytunnellen - bruk hurtigbåten. Merk justering i båt- og bussruter

31.08.18

Statens vegvesen trapper opp sprøytinga av betong i Godøytunnelen og anbefaler å la bilen stå og heller ta hurtigbåten til og frå Godøya.

Rimeleg mobilitetsvekebillett Ålesund, Giske og Sula 16. – 22. september

29.08.18

Ålesund kommune skal i perioden 16. – 22. september vere med på Europeisk mobilitetsveke, og denne veka kjem FRAM med ein eigen mobilitetsvekebillett til svært gunstig pris. For 125 kroner reiser du så mykje du vil med FRAM, i kommunane Ålesund, Giske og Sula.

Tilbodet gjeld både buss, Langevågsbåten og hurtigbåten til Valderøya og Giske. Billetten gjeld berre i mobilitetsveka, og det er berre éin priskategori (vaksen). Billetten blir tilgjengelig frå 16. september i FRAM-appen og for reisekort.

Hønebukta stengd frå og med 3. september

28.08.18

Frå og med måndag 3. september vil Hønebukta i Kristiansund vere stengd på grunn av vegarbeid.

Ingen bussar vil gå frå Dronning Sonjas plass før 3. september

24.08.18

Vegarbeidet i Notenesgata er forsinka. Dette inneber at busshaldeplassen på Dronning Sonjas plass blir stengd til og med 2. september.

Kortare reisetid med buss mellom Moa og Urdalen

23.08.18

Reisande til Urdalen kan no ta buss 440 frå Moa i staden for å reise om Myrland.

Kaibakken stengd for kollektivtrafikk nordover 25. august kl. 09.00-17.00

22.08.18

På grunn av arrangement i Kaibakken i Kristiansund sentrum laurdag 25. august mellom klokka 09.00 og 17.00 vil bussane køyre Arnulf Øverlands gate på veg frå Kristiansund trafikkterminal i denne perioden.

Jugendfest: ekstra hurtigbåtar og buss

15.08.18

Under Jugendfest kommande helg blir det ekstraavgangar med hurtigbåten til Valderøya og Godøya og auka busskapasitet.

Moglege forseinkingar i Aure sentrum 17. august pga. rulleskirenn

13.08.18

Fredag 17. august vil delar av Aure sentrum vere stengd for trafikk mellom klokka 09.00-10.15 og mellom kl. 14.00-18.30 i samband med rulleskirenn i Toppidrettsveka 2018.

Ålesund, Skarbøvika: Busshaldeplass Olav Th. veg flyttast frå 15. august

09.08.18

Busshaldeplassen i Olav Thoresens veg vil frå 15. august bli flytta til hovedvegen. Dette skyldast gravearbeid som gjer at vegbredden blir for smal for buss. 

FRAM Kundesenter
Telefon: 71 28 01 00

Org. nummer:
944 183 779

Opningstidene
Kvardag: 08.00-21.00
Laurdag: 09.00-18.00
Søndag: 10.00-21.00

Her kan du finne opningstidene i jula