Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktuelt

Oppstillingsplassen til Kristiansund trafikkterminal blir flytta 16. juni (oppdatert)

14.06.22

Frå og med torsdag 16. juni 2022 blir oppstillingsplassen for bussane ved Kristiansund trafikkterminal flytta.

Larsnes: flytting av busshaldeplass på Larsnes ferjekai 22. juni – 26. juni 2022

14.06.22

I samband med arrangement på og rundt Larsnes ferjekai 22. – 26. juni vil busshaldeplassen ved ferjekaia mellombels bli flytta til vegen nedanfor rådhuset. 

Molde: Omkøyring for 702 Hatlelia-Bergmo-Nordbyen og 706 Granlia-Træffhuset frå klokka 11

13.06.22

På grunn av vegarbeid og stenginga av Langmyrvegen blir det omkøyring for linjene 702 og 706 frå klokka 11 måndag 13. juni 2022. Omkøyringa vil vare ut dagen.

Vi har hatt tekniske problem med nettside og telefon i dag

11.06.22

På grunn av tekniske problem med tenestene våre har nettsida og telefonen til FRAM Kundesenter vore nede i dag. Vi beklagar ulempene det har ført til for alle våre kollektivreisande!

Kristiansund: Omkøyring for bussane forbi Rådhusplassen 11. juni (oppdatert)

08.06.22

På grunn av arrangement i Kristiansund sentrum blir det omkøyring for bussane mellom klokka 10.00 (oppdatert) og 15.00 laurdag 11. juni.

Ålesund: Fleire bussar i samband med Green Day-konserten 9. juni (oppdatert)

07.06.22

I samband med Green Day-konserten i Ålesund torsdag 9. juni 2022, blir det sett inn fleire bussar slik at fleire publikumarar kan reise kollektivt til og frå konserten med eksisterande avgangar.

46 Kvanne-Rykkjem: Ikkje lenger nattestengd frå natt til 27. mai

25.05.22

Natt til 27. mai kjem avgangane om natta til å begynne å gå igjen, etter at arbeidet med å gjere sambandet 46 Kvanne-Rykkjem elektrifisert blir avslutta mellombels frå og med 26. mai.

Bruhagen: Haldeplassen Bruhagen er stengd frå veke 22

25.05.22

I veke 22 blir haldeplassen Bruhagen stengd på grunn av gravearbeidet med å skifte eit rør som går igjennom fylkesveg 64 på Bruhagen, Averøy kommune. Arbeidet vil truleg vere ferdig til september.

Hessa. Hessavegen stengd for gjennomkøyring 24. mai - omkøyring for bussane

20.05.22

Tysdag 24. mai 2022 blir Hessavegen stengd for gjennomkøyring frå kl. 08.00 til seinast kl. 16.00 på grunn av gravearbeid. 

01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya: Forseinkingar og innstillingar 23.-26. mai

20.05.22

På grunn av grunnboring på ferjekaiene for rute 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya måndag 23 til onsdag 25. mai 2022 vil det kunne oppstå forseinkingar og innstillingar på ruta i perioden.

OPPDATERT: 36 Åfarnes-Sølsnes: innstilt frå 23. mai klokka 22.00 til 24. mai klokka 05.50

18.05.22

På grunn av utbetring av ferjekaia på Åfarnes blir avgangane frå måndag 23. mai kl. 22.00 til tysdag 24. mai kl. 05.50 innstilte. Siste avgang frå Sølsnes blir kl. 21.40 og frå Åfarnes kl. 22.00. Første avgang frå Sølsnes blir kl. 05.50 og frå Åfarnes kl. 06.10.

Bruk reiseplanleggaren om du skal reise kollektivt på 17. mai

16.05.22

For deg som skal reise kollektivt på 17. mai, bruk reiseplanleggaren på frammr.no og i FRAM-appen for å få oppdatert ruteinformasjon.

901 FRAM Ekspress Kristiansund-Oppdal (togbuss): endring på avgang i perioden 18. til 27. mai

16.05.22

På grunn av endringar for togene (buss for tog), blir avgangen for 901 FRAM Ekspress Kristiansund-Oppdal (togbuss) klokka 08.30 frå Sunndalsøra flytta fram med ti minutt, til kl. 08.20, frå og med onsdag 18. mai og til og med fredag 27. mai 2022.

No kan du reise med Beatrice i Kristiansund

13.05.22

I dag og fram til siste veka i juni, vil bussen som blir køyrd på rute 807 Nordlandet-Innlandet-Øvre Bydel på dagtid (med nokre unntak) vere rosa, akkurat som Beatrice.

Kristiansund: Frå 13. mai vil bussen på rutene 803 og 807 vere rosa på nokre avgangar

12.05.22

Vi vil gjere publikum merksame på at om du skal reise med rutene 803 Karihola-Idrettsparken eller 807 Nordlandet-Innlandet-Øvre Bydel i Kristiansund på fredag 13. mai 2022 og i ein periode framover, kan det vere at bussen på avgangen du skal reise med er rosa.

Vestnes: omkøyring for bussane når Kataholmen er stengd 12. mai frå kl. 10

10.05.22

I samband med vegarbeid blir Kataholmen på Vestnes stengd torsdag 12. mai 2022 frå klokka 10 og ut kvelden. I perioden med stenging vil bussane ikkje køyre til Vestnes sentrum, men bruke Sjøgata og Kaigata for påstiging og avstiging.

36 Kvanne-Rykkjem: andre rutetider i perioden 9.-29. mai

04.05.22

I perioden 9.-29. mai 2022 når ferjekaiene på sambandet Kvanne-Rykkjem blir ombygd for elektrisk ferje, blir det andre rutetider. Også enkelte bussruter blir påverka av anleggsarbeidet.

Myrland/Blindheim: Gravearbeid i Tverrvegen – omkøyring for buss frå 5. mai 2022

03.05.22

Tverrvegen blir stengd ein periode frå torsdag 5. mai på grunn av gravearbeid.

Ålesund: Busshaldeplassen Blixvalen stengd 4. mai 2022

02.05.22

På grunn av gravearbeid på fortauet ved Blixvalen haldeplass blir haldeplassen stengd heile onsdag 4. mai. 

Ruteendringar frå 1. mai og redusert kollektivtilbod på heilagdagane i mai og juni

01.05.22

Frå 1. mai 2022 vil det vere endringar på nokre av rutene i kollektivtilbodet. På heilagdagane i mai og juni er det eit redusert kollektivtilbod.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00