Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktuelt

Bussane i Møre og Romsdal: kapasitetsutnytting og smittevern

09.07.20

Frå 8. juni opna vi for at bussane igjen kunne køyre med full utnytting av kapasiteten, etter at det blei køyrt med 50 % kapasitet den første perioden med COVID-19. Beslutninga om opning blei tatt med bakgrunn i det låge talet på smitta i Møre og Romsdal.

Ikkje manuell betaling på ferjene, billettering skjer ved skiltgjenkjenning / No manual payment on the ferries, ticketing is done by license plate recognition

08.07.20

På grunn av Covid-19 er det ikkje manuell betaling til mannskapet om bord på ferjene i Møre og Romsdal. Alle bilskilt blir registrert ved skiltgjenkjenning. Har du ikkje ein AutoPASS-avtale, får du faktura i posten i etterkant.

Because of Covid-19 there is no manual payment to the crew on board the ferries in Møre og Romsdal. All cars are registered by license plate recognition. If you do not have an AutoPASS agreement, you will receive an invoice in the mail afterwards.

FRAM introduserar FRAM Student

02.07.20

For skoleåret 2020-2021 set FRAM i gong eit prøveprosjekt med billettproduktet FRAM Student – ein periodebillett for studentar opp til 30 år. FRAM Student vil koste 500 kronar for 30 dagar og gir fri reise på buss, hurtigbåt og ferje i Møre og Romsdal i skoleåret.

Billettering ved skiltgjenkjenning fortsett etter 1. juli

25.06.20

Det blir ikkje bruk av brikkebetaling på fylkesvegsambanda i Møre og Romsdal frå 1. juli 2020. Ordninga med billettering ved skiltgjenkjenning fortsett inntil vidare. Her kan du finne informasjon om billettering ved skiltgjenkjenning.

Kollektivtilbodet under festivalane i sommar

22.06.20

På bakgrunn av Covid-19 og smitteverntiltaka har påvirka kollektivtrafikken, festivalane og utelivet, blir det ikkje eit utvida kollektivtilbod under festivalane i sommar.

Ny FRAM Flexx-rute på Skåla frå 22. juni

19.06.20

Frå 22. juni 2020 vil innbyggarane på Skåla kunne bestille transport med ei heilt ny FRAM Flexx-rute mellom Kortgarden-Skålasenteret-Kortgarden.

Nytt rutetilbod for bussane i Kristiansund frå 17. august

18.06.20

Frå og med 17. august 2020 vil rutetilbodet for bussane i Kristiansund få fleire store og viktige endringar. Endringane er eit resultat av prosjektarbeidet til Møre og Romsdal fylkeskommune, Kristiansund kommune og Averøy kommune i tillegg til tilbakemeldingane frå innbyggarane.

Endringar for rute 821 Kristiansund-Tustna-Aure-Kjørsvikbugen frå 22. juni

17.06.20

Frå og med 22. juni 2020 blir nokre av avgangane til rute 821 Kristiansund-Tustna-Aure-Kjørsvikbugen endra.

Volda: vegstenging Kårstadvegen frå 16. juni - bussar må køyre alternativ trasé

15.06.20

Kårstadvegen i Volda blir stengd mellom krysset Kårstadvegen - Dr. Halkjelsvikvegen og krysset Kårstadvegen - Røyslidvegen frå tysdag 16. juni og i ca. 4 veker framover på grunn av graving.

Ruteendring for ferjerutene 06 Hareid-Sulesund og 54 Edøya-Sandvika frå 22. juni

15.06.20

Frå og med 22.06.20 vil C-ferja på rute 06 Hareid-Sulesund og B-ferja på rute 54 Edøya-Sandvika begynne å gå på rutene igjen.

Rute 806 Minibussrute Øvre Bydel køyrer om Rokilde igjen frå 22. juni

12.06.20

Frå og med 22.06.20 begynner rute 806 Minibussrute Øvre Bydel i Kristiansund å køyre om Rokilde igjen.

Vi går vekk frå avstandskrav i kollektivtrafikken frå måndag 8. juni

29.05.20

Med bakgrunn i oppdaterte retningslinjer frå nasjonale myndigheiter med ei vidare normalisering og oppmjuking av smitteverntiltak, vil Møre og Romsdal fylkeskommune oppheve avstandskrava i kollektivtrafikken.

Endring for rute 821 Kristiansund-Tustna-Aure-Kjørsvikbugen i perioden 2. juni til 19. juni

28.05.20

Frå og med 02.06.20 til og med 19.06.20 vil rute 821 Kristiansund-Tustna-Aure-Kjørsvikbugen køyre 5 minutt tidlegare frå Aure. Altså avgangen frå Aure vil køyre klokka 08.55 i staden for kl. 09.00.

Slik kan du kjøpe bussbillett

14.05.20

Framdørene på bussane er for tida stengde av smittevernomsyn. Det er derfor ikkje mogleg å lese av billettane på billettlesaren framme i bussen eller kjøpe billett hos sjåføren. 

Det er framleis krav om gyldig billett når du reiser med bussen, og her får du ei oversikt over korleis du kan kjøpe billett.

Elevane som kan, bør bruke andre transportmiddel enn skolebussen

11.05.20

På grunn av smitteverntiltak, har skolebussane berre plass til halvparten av passasjerane dei har til vanleg. Elevane må sitte med ein meters avstand frå kvarandre, på oppmerka sitte- eller ståplassar.

Heilagdagane i mai og juni

11.05.20

På heilagdagane i mai og juni er det eit redusert kollektivtilbod. For oppdatert ruteinformasjon, bruk reiseplanleggaren på frammr.no eller FRAM-appen. Du kan òg ringe FRAM Kundesenter på telefon 71 28 01 00.

Hurtigbåten Molde-Vestnes-Sekken vil begynne å gå som normalt frå 11. mai

08.05.20

Frå 11. mai vil hurtigbåtruta 39 Molde-Vestnes-Sekken begynne å gå etter normal rutetabell på kvardagar igjen. Det vil seie at avgangane i perioden frå klokka 07.50 og fram til kl. 15.30 er tilbake.

Kjøp periodebillett eller enkeltbillett på trafikkterminalane

04.05.20

Trafikkterminalen i Kristiansund, trafikkterminalen i Molde og trafikkterminalen på Moa er opne igjen. På alle trafikkterminalene kan du kjøpe enkeltbillettar og periodebillettar. Merk! Berre betaling med bankkort.

Vy sin flybuss mellom Moa - Ålesund sentrum og Vigra lufthavn startar igjen 4. mai

04.05.20

Vy melder at deira flybuss mellom Moa - Ålesund sentrum og Vigra lufthavn startar opp igjen frå måndag 4. mai.

Ruteendringar for ferjene frå 1. mai

29.04.20

Frå 1. mai 2020 blir det endringar i rutetidene for seks samband blant fylkesvegferjene.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00