Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktuelt

Endring for rutene 340 Ørsta-Volda og 390 Åheim-Eidså-Lauvstad-Volda frå 1. februar

24.01.20

Frå og med 01.02.20 blir det ein ny avgang for rute 340 Ørsta-Volda og flytting i to av rutetidene til og frå Lauvstad ferjekai for rute 390 Åheim-Eidså-Lauvstad-Volda. Endringane gjeld søndag.

Endring på rute 821 Kristiansund-Tustna-Aure-Kjørsvikbugen frå 27. januar

23.01.20

Frå og med 27.01.20 er det endringar på fem minutt for rute 821 Kristiansund-Tustna-Aure-Kjørsvikbugen.

Endringar i skyssbåttilbodet mellom Seivika og Tømmervåg frå 24. og 27. januar

23.01.20

Frå og med fredag 24. januar er det nokre endringar i rutetidene for båten som er sette inn. På grunn av arbeid på Seivika ferjekai er nokre av avgangane til ferjene mellom Seivika og Tømmervåg innstilte. Her kan du finne informasjon om innstillinga av avgangar for rute 50 Seivika-Tømmervåg.

Problemet med å vise nokre av rutetabellane i pdf-format er ordna

22.01.20

Vi har hatt eit teknisk problem med å vise rutetabellane i pdf-format på nettsidene FRAM Ekspress og flybussSunnmøre nord og Sunnmøre sør.

Båt for ferjesambandet 50 Seivika-Tømmervåg frå 20. januar

17.01.20

Frå måndag 20.01.20 vil det vere to avgangar på morgonen og éin på kveld med båt for sambandet 50 Seivika-Tømmervåg. Dette vil vare til ca. 01.03.20.

Linje 631 Ålesund-Lerstad-Magerholm: Gravearbeid utsett - midlertidig endring i rutetider blir reversert frå 13. januar

10.01.20

Frå nyttår blei dei fleste avgangane på linje 631 Ålesund – Lerstad – Magerholm framskynda med 5 minutt pga. utfordringar med å rekke korrespondanse med ferga på Magerholm i samband med planlagt gravearbeid i Spjelkavika.

Omkøyring for rutene 675 Ålesund-Godøya og 676 Godøya-Ålesund 10. januar

09.01.20

Fredag 10.01.20 vil det bli omkøyring for rutene 675 Ålesund-Godøya og 676 Godøya-Ålesund på grunn av gravearbeid på Giske.

Haldeplassen Ånessvingen på Frei blir lagd ned frå 13. januar

08.01.20

Frå og med 13.01.20 blir haldeplassen i Ånessvingen lagd ned på grunn av trafikksikkerheita i området. Vi ber reisande om å bruke haldeplassane Åneskrysset og Bjerkås i staden.

Innstillingar i kollektivtilbodet 8. januar på grunn av dårleg vêr

08.01.20

På grunn av dårleg vêr med mykje vind må reisande vere forberedt på innstillingar i kollektivtilbodet utover dagen og kvelden 08.01.20. Spesielt for hurtigbåtane.

Her er periodebilletten for området Ålesund, Giske og Sula gyldig i Ålesund kommune

08.01.20

Etter at Ålesund kommune blei større er periodebilletten for området Ålesund, Giske og Sula gyldig frå Hessa og Skarbøvik i vest, til Magerholm og Glomset i aust, til Fremmerholen og Brusdalen, og til Taftesund på Ellingsøya.

Ha med kvittering for periodekort på ferjene som fekk takstauke 01.01.20

03.01.20

Periodekort for sambanda som fekk ein auke i takstsoner 01.01.20, og er kjøpt av operatørane for ferjene før nyttår, virker ikkje på grunn av ulike tal takstsoner før og etter 01.01.20.

Endring for rute 101 FRAM Ekspress Ålesund-Volda frå 6. januar

03.01.20

Frå og med 6. januar 2020 blir ein av avgangane for rute 101 FRAM Ekspress Ålesund-Volda endra. Avgangen frå Ålesund rutebilstasjon klokka 18.05 blir flytta fram til kl. 17.55 på kvardagane, og alle tidene vidare mot Ørsta/Volda blir også flytta fram med 10 minutt.

Ruteendringar for bussane og ferjene frå 1. januar

20.12.19

Vi ber publikum om å vere merksame på at det er endringar i rutetidene for bussane og ferjene frå og med 01.01.20. Det vil også vere eit redusert kollektivtilbod i jula.

Endringar for FRAM Ekspress-rutene på Indre Nordmøre frå 1. januar

20.12.19

På grunn av endringar i avgangane for ferjerute 46 Kvanne-Rykkjem frå og med 01.01.20 vil nokre av avgangane for FRAM Ekspress-rutene 901 Kristiansund-Oppdal, 902 Surnadal-Molde og 905 Molde-Kristiansund-Trondheim bli endra frå same dato.

For spørsmål om AutoPASS for ferje

19.12.19

For spørsmål om AutoPASS for ferje, gå inn på autopassferje.no eller ring 55 30 00 00.

Ruteendringar for buss og ferje på Søre Sunnmøre frå nyttår

18.12.19

Frå 1. januar 2020 blir det fleire ruteendringar på Søre Sunnmøre. Årsaka til endringane er i hovudsak nye ferjetider og tilpassing av busstider for å sikre korrespondanse.

Informasjon om nye avgangstider for både ferje og buss finn de på FRAM si nettside, frammr.no.

Bruk reiseplanleggaren på framsida eller trykk på pila til høgre for valet Ruter i menylinja øvst på sida og vel deretter Ferje eller Buss for å sjå rutetabellar. Du kan og bruke søkefunksjonen i mobilappen FRAM.

Innstillingar av avgangar for 50 Seivika-Tømmervåg frå 3. januar

17.12.19

Frå natt til fredag 03.01.20 (veke 1) til og med natt til søndag 23.02.20 (veke 8) vil nokre av ferjeavgangane for 50 Seivika-Tømmervåg vere innstilte. Innstillingane skjer på grunn av arbeid ved Tømmervåg ferjekai.

Innstillinga av to ferjeavgangar mellom Edøya og Sandvika er forlenga til 20. desember

17.12.19

På vekedagane til og med natt til 20.12.19 vil to av ferjeavgangane vere innstilte mellom Edøya og Sandvika på grunn av arbeid på piren. Ferdigstillinga av arbeidet har blitt utsett frå 25. november til 20. desember.

FRAM Flexx i Halsa kommune blir avvikla frå 1. januar

16.12.19

Bestillingstransporten FRAM Flexx i Halsa kommune vil bli avvikla frå 01.01.20 når kommunen blir ein del av Heim kommune i Trøndelag fylke.

FRAM Ung frå 1. januar

16.12.19

Frå og med 01.01.20 blir aldersgrensa for FRAM Ung utvida, og vil gjelde til og med 24 år. Prisen for FRAM Ung vil vere 500 kroner.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00