Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktuelt

Ålesund, Giske, Sula: justeringar på nokre busslinjer

15.01.21

I forbindelse med oppstart av ny anbodsperiode har det vore nødvendig å gjere justeringar på en del av busslinjene i Ålesund, Giske og Sula. 

Utfordring med BankID i FRAM-appen? Bruk Vipps som betalingsmåte.

13.01.21

Har du opplevd å måtte identifisere deg med BankID når du skal kjøpe billett i FRAM-appen? Viss du vel Vipps som betalingsmåte slepp du å identifisere deg med BankID, bortsett frå første gang du installerer Vipps på mobiltelefonen din.

Rauma/Vestnes: nokre justeringer på enkelte busslinjer frå 18. januar

13.01.21

Det blir nokre justeringar på busslinjene 245, 247, 429, 482 og 483 frå 18. januar 2021. Endringane skyldast blant annet utfordringar med å rekke ferja på Furneset og navnebytte for nokre haldeplassar.

Linje 905 : justering frå 13. januar 2021

12.01.21

Det blir ei justering på to avgangar på linje 905 Molde-Kristiansund-Trondheim frå onsdag 13. januar 2021.

Kviltorpvegen stengt torsdag 14. jan frå kl. 18 - linje 701 køyrer alternativ rute

11.01.21

På grunn av lekkasje i ei vassleidning blir Kviltorpvegen stengd frå kl. 18. torsdag 14. januar og ut dagen.

Haldeplass Sveggenkrysset blir Atlanterhavstunnelen frå 18. januar

08.01.21

Haldeplassen som per i dag heiter Sveggenkrysset i FRAM sin reiseplanleggar og i FRAM-appen, vil frå 18. januar 2021 heite Atlanterhavstunnelen. Då vil haldeplassnamnet i FRAM sine system samsvare med det som står på leskuret på haldeplassen.

Små justeringar på busslinene 310, 330, 332 og 338 frå 11. januar 2021

07.01.21

Det blir nokre små justeringar på busslinjene 310 Åheim-Årvik-Garnes-Hareid, 330 Fosnavåg-Ulsteinvik-Hareid, 332 Nerlandsøya-Eggesbønes og 338 Volda-Ørsta-Ulsteinvik frå 11. januar 2021.

Ellingsøya: Normal køyrerute for linje 673 og 674 frå 5. januar

04.01.21

Dei mest kritiske stadene på Sperre øst gamlevegen og Bjørgekrysset er no rydda.

Oppdatert 12.01:Munnbind påbudt i enkelte kommunar og stengde framdører på enkelte linjer

30.12.20

På grunn av lokale smitteutbrot fleire stader i fylket, er det no anbefaling eller påbod om å bruke munnbind under kollektivreiser i enkelte kommunar. Dette gjeld og kommunar i Trøndelag der FRAM sine bussar køyrer. I nokre område er det og stengde framdørar på bussane.

Vi ber våre reisande om å følge med på lokale tiltak/anbefalingar/påbod i sin kommune og kommunar dei reiser gjennom.

Ellingsøya: Alternativ køyrerute for linje 673 og 674 frå 1. januar

29.12.20

Busslinje 673 Ålesund – Ellingsøya og 674 Ellingsøya – Ålesund vil frå 1. januar køyre alternativ rute på Ellingsøya. Bussane vil køyre fylkesvegen i staden for den kommunale vegen mellom Bjørgekrysset og Myklebust.

Oppdatert 04.01. Stengde framdører på FRAM Ekspress linje 901, 902 og 905

29.12.20

På grunn av smittesituasjonen både i Kristiansund og Trondheim blir framdørene på FRAM Ekspress linje 901, 902 og 905 stengde frå i dag, 29. desember, til og med 10. januar.

Nytt og betre busstilbod i Ålesund, Sula og Giske

28.12.20

Raskare bussar, fleire avgangar, meir plass og betre for miljøet. Det kjem fleire forbetringar i busstilbodet når den nye anbodsperioden for buss startar i Ålesund, Sula og Giske 1. januar 2021.

Det er Vy Buss, som også køyrer i kontrakten i dag, som har vunne anbodet. Men det er gjort ein del forbetringar både i bussmateriell og rutetilbod.

Oppdatert 04.01: Stengde framdørar på Nordmøre og linje 100 og anbefaling om munnbind i Kristiansund

26.12.20

På grunn av smittesituasjonen blir framdørene på bussane stengde til og med 10. januar i Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla. Framdørene blir og stengt på linje 100 mellom Kristiansund og Ålesund.

Redusert kollektivtilbod i jula og endringar i rutetilbodet frå 1. januar

18.12.20

Kollektivtilbodet i jula

I jula er det eit redusert kollektivtilbod på grunn av heilagdagar og juleferie. Du kan bruke reiseplanleggaren på frammr.no og FRAM-appen til å søke etter rutetidene i jula. I FRAM-appen kan du òg enkelt kjøpe billetten til bussane og hurtigbåtane med mobiltelefonen. Her kan du finne rutetidene for jula i pdf-format. Eller du kan ringe FRAM Kundesenter på telefon 71 28 01 00 om du har spørsmål om kollektivtilbodet.

I jula er det noko kortare opningstid for kundesenteret. Her kan du finne opningstidene til FRAM Kundesenter i jula

Merk! Med atterhald om at rutene kan bli endra igjen før jul.

Passasjer på busslinje 905 måndag 14.12.20 bekrefta positivt på korona

17.12.20

Vedkomande reiste med FRAM Ekspress rute 905 frå Trondheim S til Kristiansund med avgang klokka 13.05.

Reisande på denne avgangen vert oppmoda om å følge ekstra godt med, og kontakte lokalt smittevernkontor eller bestille test om ein har symptom.

Tillegg i prisen for billettar kjøpt om bord på buss og hurtigbåtar frå nyttår

17.12.20

FRAM ønsker at passasjerar på buss og hurtigbåt kjøper enkeltbillettar på førehand. Derfor får enkeltbillettar som blir betalt om bord med kontantar eller bankkort eit tillegg i prisen frå 1. januar 2021.

Hurtigbåtruta Molde-Vestnes-Sekken blir lagt ned frå 1. januar

17.12.20

Hurtigbåtruta mellom Molde, Vestnes og Sekken blir lagt ned frå 1. januar 2021.

Frå 1. januar blir det nye takstreglar og billettar for bussane og hurtigbåtane

14.12.20

Måndag 9. november vedtok samferdselsutvalet i Møre og Romsdal nye takstreglar, billettypar og prisar for bussane og hurtigbåtane til FRAM i 2021. Dette er dei viktigaste endringane:

Ålesund først ute med el-bussar

10.12.20

Møre og Romsdal fylkeskommune sett i drift dei ti første el-bussane i Møre og Romsdal i Ålesund 1. januar neste år.

Ingen auke i takstsoner på FRAM sine ferjer

08.12.20

Fylkestinget har vedtatt at det ikkje blir auka takstsoner på fylkesvegsambanda i Møre og Romsdal frå 1. januar 2021.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00