Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktuelt

Torget i Molde er stengt frå 11. september kl. 12

11.09.19

På grunn av byggearbeid ved torget i Molde vil det ikkje vere mogleg å gå eller sykle over torget frå onsdag 11. september klokka 12.

Nattavgangar for 36 Åfarnes-Sølsnes igjen

10.09.19

Arbeidet ved kaiene som førte til at sambandet mellom Åfarnes og Sølsnes var nattestengt frå måndag 2. september, er ferdig og ferjene følger ordinære rutetider igjen.

Problemet med å motteke kontaktskjema er fiksa

05.09.19

Problemet som gjorde at vi ikkje kunne motteke kontaktskjema inn til FRAM Kundesenter i ettermiddag er fiksa.

Reservefartøy mellom Småge-Orta-Finnøya-Sandøya-Ona frå 22. september

05.09.19

Frå ettermiddagen 22. september til 11. oktober vil reservefartøyet M/F Vengsøy bli brukt på ferjesambandet 32 Småge-Orta-Finnøya-Sandøya-Ona.

Endringar for rutene 503 og 821 på Nordmøre frå 9. september

03.09.19

Rute 503 Kårvåg-Kvernes-Bruhagen-Kristiansund (Indre)

Frå måndag 9. september vil avgangen klokka 07.40 frå Mork til Bruhagen vere flytta fem minutt fram, til kl. 07.35.

Bussen vil ikkje stanse ved haldeplassane etter Kvernes og fram til Averøy ungdomsskole frå 9. september. Verken for av- eller påstiging.

 

Rute 821 Kristiansund-Tustna-Aure-Kjørsvikbugen

Frå 9. september vil avgangen klokka 07.30 frå Aure til Kjørsvikbugen vere flytta fram med fem minutt, til kl. 07.25. Merk at alle tidene for haldeplassane vidare på avgangen blir flytta fram med fem minutt òg.

Bruk setebelte i bussen

02.09.19

Denne veka vil Statens vegvesen kontrollere om bussreisande over heile landet bruker setebelte. Gebyret dersom ein blir tatt for å ikkje bruke belte er 1500 kroner. 

Nattestengt for ferjerute 36 Åfarnes-Sølsnes mellom 2. og 14. september

29.08.19

På grunn av arbeid ved ferjekaiene vil sambandet mellom Åfarnes-Sølsnes vere nattestengt mellom seint kvelden måndag 2. september/natt til tysdag 3. september og tidleg morgon laurdag 14. september. Eit unntak er natt til måndag 9. september.

Endringar for rutene 503 og 505 på Averøy frå 2. og 3. september

29.08.19

503 Kårvåg-Kvernes-Bruhagen-Kristiansund (Indre)

Frå 2. september vil ikkje avgangen frå Kårvåg ved Atlanterhavsvegen klokka 15.05 lenger køyre innom haldeplassen Rånes. Merk at det er ingen endring på avgangstida for måndag.

Frå 3. september er avgangen frå Kårvåg ved Atlanterhavsvegen klokka 15.05 flytta fram til kl. 14.52 for vekedagane tysdag til fredag.

Rute 505 Ekkilsøy

Frå 2. september vil avgangen frå Bruhagen kl. 07.30 vere flytta fem minutt fram til kl. 07.25. Merk at alle tidene for haldeplassane vidare på denne avgangen er flytta fram med fem minutt òg. Framkomsten til Bruhagen barneskole er den same som tidlegare.

Endring i avgangstid for rute 803 Karihola frå 28. august

23.08.19

Frå og med onsdag 28. august vil avgangen klokka 07.55 frå Kristiansund trafikkterminal køyre fem minutt tidligare, klokka 07.50.

Alternativt kollektivtilbod på Aure 23. august

20.08.19

På grunn av arrangement på Aure fredag 23. august vil rute 821 Kristiansund-Tustna-Aure-Kjørsvikbugen starte og stoppe i Leirdalen (på nordsida av tunellen). Bussane vil stille seg opp på vegen mot den gamle ferjekaia.

Alternativt køyremønster for bussane nordover i Kaibakken 24. august

14.08.19

På grunn av arrangement i Kristiansund sentrum laurdag 24. august vil Kaibakken vere stengd for trafikk nordover mellom klokka 09.00 og 17.00.

Ulsteinvik: Haddalvegen stengt for gjennomkøyring – buss 338 køyrer «nyevegen»

14.08.19

Grunna legging av ny vassleidning vil Haddalvegen vere stengt for gjennomkøyring til slutten av oktober. Dette fører til  endringar i busstraseen for linje 338.

Ålesund: Haldeplass Skateflua stengd 19. - 26. august i samband med matfestivalen

12.08.19

Under rigginga til Den Norske Matfestivalen og under sjølve festivalen vil busshaldeplassen på Skateflua vere stengd. 

Ålesund: Auka busskapasitet under Jugendfest (16.-17. august)

12.08.19

FRAM sine rutebussane følger normal tidtabell under festivalen, men det blir satt opp ekstra bussar slik at det blir større kapasitet på dei tidene det er flest reisande.

Ålesund, Giske og Sula: Rimeleg mobilitetsvekebillett 16. – 22. september

12.08.19

Også i år skal Ålesund kommune vere med på Europeisk mobilitetsveke, og også i år har FRAM tilbod om ein eigen mobilitetsvekebillett til svært gunstig pris. For 130 kroner reiser du så mykje du vil med FRAM, i kommunane Ålesund, Giske og Sula i perioden 16. - 22. september.

Ei trygg og triveleg reise for alle

01.08.19

Vi ønsker at det skal vere triveleg å reise med FRAM og at du skal føle deg trygg når du reiser kollektivt. Det er fleire ting du kan gjere for å bidra til ei trygg og triveleg reise for alle!

Endring i busstoppane for FRAM ekspress i Trondheim frå og med 3. august

30.07.19

Bussreisande til Trondheim bør legge merke til endringar i kvar bussen stoppar i Trondheim sentrum.

Utvida kollektivtilbod under Moldejazz

05.07.19

Vi vil som tidlegare ha eit utvida kollektivtilbod under Moldejazz. Det blir ekstra avgangar både på dag, kveld og natt.

Bruk kollektivtilbodet til Fru Guri av Edøy

04.07.19

Med transportpakken for Fru Guri av Edøy får du billett til spelet saman med billett for kollektivtransporten som vil vere buss og ferje frå Kristiansund til Edøy og hurtigbåt tilbake. Gjeld torsdag 11. juli, fredag 12. juli og laurdag 13. juli.

Alternativt køyremønster for rute 806 Øvre Bydel frå 8. juli

03.07.19

På grunn av vegstengingen i Politimester Bendixens gate i Kristiansund vil ikkje haldeplassen Tempoveien vere i bruk frå 8. juli klokka 07.30 til 19. juli klokka 16.00.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00