Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktuelt

Innstilt hurtigbåt på Smøla: endring i rutebusstilbodet frå 19. mars

18.03.19

Hurtigbåten mellom Edøy (Smøla) og Kristiansund er innstilt fram til hurtigbåtkaia er reparert. Frå tysdag 19. mars vil det derfor bli nokre endringar i rutebusstilbodet på Smøla (Veiholmen og Hopen) slik at dei reisande som normalt tek hurtigbåt skal kunne komme seg til/frå Kristiansund.

Gravearbeid på Innlandet fører til endring i kollektivtilbodet frå 18. mars

13.03.19

Frå måndag 18. vil bussane på Innlandet i Kristiansund ikkje lenger køyre den vanlege ruta gjennom Hans Lossius gate, Wessels gate og Sørsundveien, men berre køyre Heinsagata til og frå Hønebukta. Årsaka er at vegane blir stengde for trafikk på grunn av gravearbeid.

Arbeid ved hurtigbåtkaia på Edøya frå 13. mars

11.03.19

Onsdag 13. mars vil det vere oppstart av arbeidet med kaianlegget på Edøya kor ein blant anna skal utdype hamna.

Hessa: Endringar på to morgonavgangar på linje 602 og 604 frå 4. mars

01.03.19

På grunn av utfordringar med å rekke skolestart ved Hessa skole blir det nokre endringar på morgonavgangane på linje 602 og 604.

Kollektivtilbodet i påska

26.02.19

I påska vil det vere eit redusert kollektivtilbod samanlikna med kva tilbodet er på vanlege verkedagar på grunn av heilagdagane.

Endring for kollektivtilbodet gjennom Godøytunnelen frå 4. mars

26.02.19

Frå måndag 4. mars vil rutetidene for kollektivtilbodet gjennom Godøytunnelen bli endra. Endringa i rutetidene kjem på grunn av endringane i kolonnetidene for tunnelen.

Frå 1. februar køyrer bussen nedom Hønebukta i Kristiansund igjen

23.01.19

Frå og med fredag 1. februar køyrer bussen nedom Hønebukta i Kristiansund igjen. Han vil køyre Heinsagata og Fiskergata fram og tilbake, for så å køyre Hans Lossius gate, Wessels gate og Sørsundveien.

Endringar i kollektivtilbodet ved rehabiliteringa av Godøytunnelen

22.01.19

Frå og med 3. februar er det endringar i tidene for rutene 675 Ålesund-Godøya og 676 Godøya-Ålesund, bussane vil blant anna køyre via Ytterland.

Barnehagebarn kan reise gratis med bussane

15.01.19

Frå og med 1. januar kan barnehagane reise med bussane mellom kl. 09.00 og 13.00 utan å betale for billetten til barna.

FRAM Ung kostar 426 kroner

03.01.19

1. januar 2019 blei prisen på periodebilletten for ungdom, kalt FRAM Ung, justert til 426 kroner.

AutoPASS for ferje frå 1. januar

20.12.18

Frå og med 1. januar 2019 begynner betalingsordninga AutoPASS for ferje over heile landet.

Endring for rutene 501 og 503 i Kristiansund frå 1. januar

18.12.18

Frå og med 1. januar vil fleire avgangar køyre Kranaveien inn og/eller ut til/frå Kristiansund trafikkterminal. Endringa vil gjelde rutene 501 og 503 i Kristiansund.

Ålesund, Kristiansund og Molde har fått sanntid i reisesøket

13.12.18

No har alle kollektivreisande moglegheita til å sjekke avgangane til bussane i Ålesund, Kristiansund og Molde i sanntid gjennom FRAM-appen og reiseplanleggaren på frammr.no.

Ferje Lauvstad-Volda: Første tur frå Lauvstad på kvardagar flyttast til kl. 05.55

19.11.18

På grunn av byggjearbeid ved kaia i Volda og krav til ekstra forsiktig manøvrering i høve dette, rekk ikkje ferja frå Lauvstad å legge til kai og køyre ut igjen til riktig tid. Dette fører til forseinkingar også på seinare avgangar.

Kontaktlaus betaling i bussane og på hurtigbåtane

16.11.18

I løpet av november vil det vere mogleg å betale kontaktlaust med bankkort i alle bussane til FRAM. I bussane i Ålesund, Kristiansund og Molde, og i hurtigbåtane, kan du allereie bruke kortet på denne måten.

Kollektivtilbodet i jula og endringar 1. januar

14.11.18

I jula vil det vere eit redusert kollektivtilbod, og frå og med 1. januar vil prisane på billettane justere seg. Nokre av rutene vil óg vere endra frå 1. januar.

Justering av busstilbodet på Godøya frå måndag 19. november

13.11.18

Frå måndag 19. november blir det ei endring på skolebussen frå Juv om morgonen for å tilpasse skoleskyssen betre.

Haldeplassen Rokilde i Kristiansund stenger 19. november

12.11.18

På grunn av vegarbeid i enden av Politimester Bendixens gate i Kristiansund vil haldeplassen Rokilde stenge frå og med måndag 19. november. Haldeplassen blir brukt av rute 806 Øvre bydel.

Foreløpig endring for rutene ved sjukehuset i Kristiansund

09.11.18

Vegen ved sjukehuset i Kristiansund er opna igjen, men er ikkje køyrbar for bussane. Det vil vere korrespondanse mellom rute 100 Volda-Ålesund-Molde-Kristiansund og rute 806 Minibussrute Øvre Bydel ved trafikkterminalen i Kristiansund.

Haldeplassen i Søndre gate er flytta til Olav Tryggvasons gate i Trondheim

09.11.18

Det er ei endring i haldeplassane i Trondheim. Haldeplassen Søndre gate brukt av FRAM Ekspress rute 905 Trondheim-Kristiansund-Molde er flytta til Olav Tryggvasons gate.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00

Merk! Eigne tider i påska.