Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktuelt

Trondheim: Endringar for linje 905 FRAM Ekspress Ålesund-Molde-Kristiansund-Trondheim 14. august

11.08.22

Søndag 14. august 2022 blir det endringar for linje 905 FRAM Ekspress Ålesund-Molde-Kristiansund-Trondheim i Trondheim. Endringane skjer i samband med finalen av Artic Race Norway.

1070 Molde-Vestnes: Endringar på nattavgangar for sambandet i august og september

11.08.22

På grunn av arbeid med elektrifisering på ferjekaiene i Molde og i Vestnes vil det bli endringar i rutetrafikken i Molde–Vestnes-sambandet i perioden frå 22. august til 6. september 2022.

Ålesund: alternativ rute for busslinje 648 04.08-30.09 2022

02.08.22

På grunn av gravearbeid blir Vestre Olsvikveg stengd frå torsdag 4. august til og med fredag 30. september.

Åndalsnes: All påstiging og avstigning ved Åndalsnes stasjon føregår på spor 5 mellom 2. og 7. august

02.08.22

Spor 1-4 på Åndalsnes stasjon vil ikkje vere i bruk frå og med tysdag 2. august 2022 til og med søndag 7. august grunna at plattformen er stengd i samband med Raumarock.

Utvida kollektivtilbod under Moldejazz

13.07.22

FRAM vil som tidlegare år ha eit utvida kollektivtilbod under Moldejazz. Det blir ekstraavgangar både på dag, kveld og natt i veke 29.

Trafikkterminalen i Kristiansund stengd 12., 13. og 22. juli 2022

12.07.22

FRAM sin trafikkterminal i Kristiansund blir stengd tysdag 12. juli, onsdag 13. juli og fredag 22. juli på grunn av sjukdom og nødvendig ferieavvikling.

Utvida kollektivtilbod ved Midsundfestivalen (oppdatert)

06.07.22

I samband med Midsundfestivalen blir det eit utvida kollektivtilbod med buss og ferje natt til laurdag og søndag 16. og 17. juli 2022.

Myrland/Blindheim: Tverrvegen opnar igjen – normal køyrerute for buss frå 7. juli 2022

05.07.22

Gravearbeidet i Tverrvegen blir avslutta 6. juli og bussane vil køyre si normale køyrerute frå torsdag 7. juli.

Ulstein: haldeplassen Ulstein verft stengd 11.-31. juli - bussen snur ved "Rolls Royce"

04.07.22

Ulstein verft har fellesferie veke 28, 29 og 30 (11. - 31. juli). I denne perioden har ikkje bussen høve til å snu ved verftet. Haldeplassen blir derfor ikkje betent i dette tidsrommet.

1060 Sølsnes-Åfarnes: ferjesambandet er nattestengt 6.-7. juli

30.06.22

Ferjesambandet 1060 Sølsnes-Åfarnes blir nattestengt frå 6.-7. juli 2022 i samband med arbeid på Sølsnes ferjekai.

1051 Småge-Orta-Finnøya-Sandøya-Ona: fastbuande og arbeidspendlarar får prioritet på ferja

30.06.22

Frå 1. juli skal innbyggarane som bur på øyane Ona, Sandøy og Orta – og mjølketanken frå Orta – bli prioritert på ferjesambandet.

Frå 1. juli blir det gratis ferje på åtte samband i fylket

27.06.22

For åtte ferjesamband i fylket blir det gratis å reise på heile eller delar av strekninga frå og med fredag 1. juli 2022.

Nytt kollektivtilbod når Nordøyvegen opnar

27.06.22

Det blir store endringar i kollektivtilbodet for Nordøyane når Nordøyvegen opnar. Frå søndag 28. august blir det eit heilt nytt opplegg både for buss og hurtigbåt. I arbeidet med kollektivtilbodet har det vore lagt vekt på å få eit best mogleg tilbod for pendlarar og skuleelevar på Nordøyane. FRAM har hatt eit godt samarbeid med skolar og aktørar i nærmiljøet for å få til dette, seier Jesper Wiig, seksjonsleiar drift i FRAM.

Frå 1. juli blir alle rutenummer på ferjer og hurtigbåtar endra til nasjonale rutenummer

27.06.22

I tabellen under kan du finne rutenumra som gjeld for ferjene og hurtigbåtane til og med 30. juni og nasjonale rutenummer som gjeld frå og med 1. juli.

Sommardrift for kollektivtilbodet frå 27. juni

27.06.22

Frå og med måndag 27. juni til og med søndag 21. august 2022 er det sommardrift for kollektivtilbodet.

Trondheim: omkøyring for 905 FRAM Ekspress ved Trondheim S frå 27. juni til 17. juli

23.06.22

På grunn av vegarbeid ved rundkøyringa ved Trondheim S (sentralstasjon) frå og med 27. juni til og med 17. juli 2022 blir det omkøyring for blant anna 905 FRAM Ekspress Ålesund-Molde-Kristiansund-Trondheim.

Busslinje 250: alternativ trase ved mellom Hjorthol og Fet på dagtid 27.06-30.06 2022

23.06.22

I samband med asfaltarbeid blir Vallavegen stengd på dagtid i perioden måndag 27. juni til og med onsdag 30. juni. Når vegen er stengd, må alle avgangar med line 250 køyre fylkesveg 60,og haldeplassar i Vallavegen blir ikkje betent.

Hessa/Slinningen: bussen køyrer ikkje om Slinningen laurdag 25. juni om kvelden

22.06.22

På grunn av bålbrenninga på Slinningsodden laurdag kveld 25. juni 2022 kan ikkje bussen køyre om Slinningen mellom kl. 20.00 og midnatt.

Planlagt nedetid for nettsida og telefon mellom klokka 16 og 17 i ettermiddag

16.06.22

På grunn av vedlikehald kjem nettsida og telefonnummeret til FRAM Kundesenter til å få nedetid mellom klokka 16 og 17 (ca.) i ettermiddag.

Tekniske problem med nettside og telefon i dag tidleg

16.06.22

På grunn av tekniske problem med tenestene våre var nettsida og telefonen til FRAM Kundesenter nede ein kortare periode i dag tidleg. Vi beklagar ulempene det har ført til for deg som kollektivreisande!

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00