Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktuelt

Lokal forskrift i Trondheim oppheva - anbefalar framleis bruk av munnbind på kollektivtrafikk

21.09.21

Formannskapet i Trondheim vedtok 21. september å fjerne påbodet om bruk av munnbind på offentleg stad. 

Kristiansund: Verkstedveien stengd frå 20. september grunna anleggsarbeid – påverkar buss

16.09.21

I perioden 20. september til og med 3. oktober vil ikkje linje 807 køyre til Nordlandet.

Linjene 801, 812 og 821 køyrer som vanleg.

Rute 902 FRAM Ekspress Surnadal-Molde: Endringar frå måndag 20. september og i tre veker

14.09.21

Frå og med måndag 20. september 2021 og i tre veker vil det vere endring på siste avgangen til 902 FRAM Ekspress Molde-Surnadal i kvar retning.

Rute 46 Kvanne-Rykkjem: Innstilte avgangar frå måndag 20. september og i tre veker

14.09.21

Frå måndag 20. september 2021 blir det innstilte avgangar frå kl. 21.15 og resten av kvelden i tre veker. Unntaket er laurdag kveld/natt til søndag når 46 Kvanne-Rykkjem vi gå som normalt.

Lokal forskrift i Ålesund og Sula ikkje vidareført

14.09.21

Den lokale forskrifta i Ålesund og Sula som medførte munnbindpåbod blant anna på offentleg transport, blir ikkje vidareført etter midnatt 13. september.

Innstilte bussavgangar mellom Volda og Nordfjordeid på kvelden torsdag 16. september

13.09.21

Det skal vere ei beredskapsøving i E39 Rotsethorntunnelen torsdag 16. september i tidsrommet 19.00-22.30.

Ålesund: Ålesund Maraton 18. september – alternativ busstrasé i sentrum

13.09.21

I samband med gjennomføringa av Ålesund Maraton laurdag 18. september, blir St Olavs plass og Notenesgata retning vest stengd frå 08.00 til 16.00. Bussane i sentrum får omkøyring via Kipervikgata. 

Storbakken: Haldeplassen i retning Freifjordtunnelen blir stengd i perioden frå 14. september til 20. september

10.09.21

Haldeplassen ved Storbakken for bussane i retning Freifjordtunnelen blir stengd i perioden frå og med tysdag 14. september til og med måndag 20. september 2021. Stenginga skjer på grunn av utbetring av haldeplassen.

Ålesund og Sula: munnbinndpåbod forlenga

06.09.21

Kommunane Ålesund og Sula har beslutta å vidareføre den lokale koronaforskrifta ei veke, fram til 13. september 2021.

Ferjerute 14 Stranda-Liabygda: Avgangane frå Stranda kl. 19.30 og Liabygda kl. 19.45 blir innstilte 7. september

06.09.21

Innstillingane av ferjeavgangane skjer på grunn av brannøving Møre og Romsdal fylkeskommune og naudetatane skal ha i Ringsettunnelen ved Liabygda ferjekai tysdag 7. september.

Kristiansund - linje 807: haldeplass Bendixens gate ikkje betent under gravearbeid

03.09.21

 På grunn av gravearbeid i Politimester Bendixens gate vil ikkje haldepplassen Bendixens gate bli betent så lenge arbeidet pågår.

Kristiansund - linje 807: justering på morgonavgang frå 6. september

01.09.21

I samband med endringar i skoleskyssen frå Innlandet, blir det ei justering av linje 807 Nordlandet-Innlandet-Øvre bydel. 

Kristiansund: Skoleskyss frå Innlandet tilbake til opplegg som førre skoleår frå 6. september

01.09.21

Endringane i skoleskyssopplegget frå Innlandet til Atlanten ungdomsskole og Atlanten vidaregåande skole som vart innført frå starten av dette skoleåret, har dessverre ikkje fungert godt. Frå måndag 6. september vil denne skoleskyssen bli endra tilbake til slik den var førre skoleår.

Påbod om munnbind på reiser til og frå Trondheim

27.08.21

Trondheim kommune har innført påbod om bruk av munnbind på kollektivreiser i Trondheim.

Dette betyr at alle reisande med FRAM si busslinje 905 på strekninga Ålesund-Molde-Kristiansund-Trondheim skal bruke munnbind i Trondheim kommune. 

Ferje 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya: justering av rutetider frå 30. august

25.08.21

På grunn av tilpassing til skoleskyss blir det justering på nokre avgangar på sambandet Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya frå måndag 30. august.

Ålesund, Sula, Giske: Påbod om bruk av munnbind på kollektivtransport

24.08.21

På grunn av smittesituasjonen i Ålesund er det frå i dag, 24. august, påbode å bruke munnbind på kollektivreiser i kommunane Ålesund, Sula og Giske og på reiser inn og ut av desse kommunane.

Kristiansund: Nergata stengd til og med 25.08 - busshaldeplassar ubetent

23.08.21

Nergata skal vere stengd i alle fall til og med onsdag 25. august. Dette medfører at bussane må køyre alternativ trasé og nokre busshaldeplassar vil ikkje vere betent så lenge Nergata er stengd.

Kristiansund sentrum: stengde vegar laurdag 28. august - alternativ busstrasé

20.08.21

Laurdag 28. august blir Bilen og motorsykkelens dag arrangert i Kristiansund sentrum, og nokre gater blir heilt eller delvis stengde delar av dagen. Dette påverkar busstrafikken.

Aure sentrum stengt for trafikk 20. august 16.00-20.00 - alternativ oppstilling for buss

17.08.21

I samband med Toppidrettsuka er Aure sentrum stengt for all trafikk laurdag 20. august i tidsrommet 16.00-20.00. Dette påverkar busstrafikken.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00