Fram logo

Bestille reisekort

Her kan du berre bestille Reisekortet om det er eit "førstegangskort". Om du har mista kortet ditt, eller det er øydelagt eller stolen, må du oppsøke eit av våre salskontor for å få eit nytt. 

Kortet du får fra oss er tomt - det ligg ingen produkt på kortet. Produkta (periode, ungdom m.m.) kjøper du på bussen, eit salskontor eller i nettbutikken etter at du ha fått kortet fra oss.

Send bestillinga som vanleg e-post til kortbestilling@mrfylke.no.  

Husk å skrive navn, adresse, postnr., poststed og fødselsdato i e-posten. Bilde som vedlegg. 

Du kan også skaffe deg reisekortet ved å besøke eit av våre salskontor. Der kan de ta bilete og produsere kortet mens du ventar.