Fram logo

Ålesund: Endring for linje 608 frå veke 25

Publisert: 12.06.2017

I samband med stenging av Hatlaåstunnellen frå veke 25 vil det bli noko lengre køyretid for linje 608. Alle haldeplassar blir betent, men bussen vil køyre via Hatlane i staden for via innfartsvegen i begge retningar. Dette vil bety om lag 5 minutt lengre køyretid totalt.